捕捉斜连码技巧

Na základě prezidentského vynosu se pozastavuje mo?nost vstupu do Spojenych stát? cizinc?m, kte?í v období 14 dn? p?ed p?íjezdem do místa vstupu ve Spojenych státech pobyvali v ?íně, s vyjimkou zvlá?tních autonomních region? Hongkong a Macao. Pokud se nacházíte v ?íně, v nedávné době jste do ?íny cestovali nebo máte v úmyslu cestovat do ?íny p?ed plánovanou cestou do Spojenych stát?, doporu?ujeme vám odlo?it sch?zku za ú?elem pohovoru v rámci ?ádosti o vízum a? na dobu nejméně 14 dn? od va?eho odjezdu z ?íny.


?adatelé ?ijící v jinych zemích si mohou po?ádat o americké vízum také v Praze, a to 4 dny v tydnu (pondělí - ?tvrtek), s mo?ností vyu?ítí rusko-anglicky mluvícího tlumo?níka v době pohovoru. Dodání dokument? trvá 1 - 2 pracovní dny.

Mount Rushmore - South Dakota

Vítá vás informa?ní slu?ba pro americká víza v ?eské republice. Na této webové stránce naleznete informace o americkych p?istěhovaleckych i nep?istěhovaleckych vízech v?etně po?adavk?, které je nutné splnit p?i podávání ?ádostí o jednotlivá víza. Dozvíte se také, jak se platí povinny poplatek za ?ádost o vízum a jak si m??ete sjednat termín pohovoru na americkém velvyslanectví v Praze.

Tato webová stránka amerického zastupitelstva v ?eské republice je oficiálním informa?ním zdrojem o vízech.

捕捉斜连码技巧 足球比分直播网下载 福建31选7走势图官网 nba直播免费看 广西快乐双彩 海南飞鱼彩票开奖 中国vs日本排球比分 超级大乐透 陕西快乐十分昨天开奖 北京十一选五走势图手机版手机版 福建时时彩11选五开奖结果查询今天